• 2.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 525cfd2958dd3.jpg
 • 525cfd5cdb5fa.jpg

Urząd gminy

Urząd Gminy Rędziny
ul. Wolności nr 87, 42-242 Rędziny
tel/fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192
Numer konta bankowego służy do przekazywania nale
żności i dochodu gminy : PKO BP SA II O/Częstochowa 95 1020 1664 0000 3002 0028 3150
NIP Gminy 949 21 95 728 

NIP Urzędu 949 04 92 959


Wójt Gminy - mgr inż. Paweł Militowski - kieruje pracą urzędu przy pomocy Sekretarza, kieruje wszelkimi sprawami należącymi do zakresu działania urzędu (nr tel. wew. 27)

Zastępca Wójta - mgr Mariusz Spiechowicz

Sekretarz -mgr  Krzysztof Popiel - zapewnia sprawne funkcjonowanie, warunki działania i odpowiednią organizację pracy urzędu, sprawuje wyłączny nadzór nad sprawami z zakresu referatu organizacyjnego prowadzi sprawy gminne powierzone przez Wójta. ( nr tel wew. 22) 

Skarbnik Gminy - Maria Borówka - kierownik referatu finansowego, prowadzi sprawy z zakresu gospodarki finansowej Gminy. (nr tel wew. 35) 

Godziny pracy Urzędu: 
Wtorek od godz. 8.00 do godz 17.00 
Piątek od godz. 7.30 do godz 14.30
pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do godz.15.30 


Godziny pracy Kasy Urzędu: 
Wtorek od godz. 8.00 do godz 15.00 
Piątek od godz. 8.00 do godz 12.30
pozostałe dni tygodnia od godz. 8.00 do godz.13.30


Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków: 
codziennie od godz.9.00 do godz.10.00 
w każdy wtorek od godz.8.00 do godz.17.00 

Podczas nieobecności Wójta interesantów przyjmują: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy lub kierownicy Referatów.

Urząd Gminy Rędziny działa na podstawie: 

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
 • Statutu Gminy Rędziny
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rędziny


Urząd Gminy wykonuje zadania: 

 • własne wynikające z ustaw
 • zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw
 • zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumienia z organami tej administracji
 • zlecone na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

 

Organizacja Urzędu Gminy Rędziny

 

Wójt Gminy Rędziny - Paweł Militowski
e-mail: wojt@redziny.pl
tel. wew. 27
pok. nr 12
 


Referat ochrony środowiska, działalności gospodarczej i gospodarki odpadami


Zastępca Wójta Gminy Rędziny - Mariusz Spiechowicz
e-mail: wojt2@redziny.pl
tel. wew. 22
pok. nr 13


Stanowiska :


Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury, sportu i drogownictwa – Anna Kwarta
e-mail: gospodarcza@redziny.pl
tel. wew. 25
pok. nr 8


Stanowisko ds. ochrony środowiska – Magdalena Grzebiela
e-mail: ochrona@redziny.pl
tel. wew. 25
pok. nr 8


Stanowisko ds. gospodarki odpadami i rolnictwa – Anna Stachyra
e-mail: odpady@redziny.pl
tel. wew. 26
pok. nr 3


Konserwator – Edward Sojda, Wacław Sojda
Sprzątaczka – Małgorzata Franc
 

 

Referat organizacyjny, gospodarki przestrzennej i nieruchomości


Sekretarz Gminy - Krzysztof Popiel
e-mail: sekretarz@redziny.pl
tel. wew. 30
pok. nr 15


Stanowiska :
 
Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz
e-mail: kadry@redziny.pl
tel. wew.
pok. nr
 
Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska
e-mail: ug@redziny.pl
tel. wew. 20
pok. nr 12
 
Stanowisko ds. planowania przestrzennego – Marzena Taborek
e-mail: przestrzenna@redziny.pl
tel. wew. 32
pok. nr 2
 
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej – Katarzyna Wyporkiewicz-Antos
e-mail: nieruchomosci@redziny.pl
tel. wew. 32
pok. nr 2
 
Pomoc administracyjna
 

 


Referat finansowy


Skarbnik Gminy - Maria Borówka
e-mail: skarbnik@redziny.pl
tel. wew. 35
pok. nr 5


Stanowiska:
 
Stanowisko ds. księgowości inwestycji – Joanna Włodarczyk
e-mail: kasa@redziny.pl
tel. wew. 33
pok. nr 9

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Dorota Litke
e-mail: dorota-ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 34
pok. nr 5

Stanowisko ds. podatkowych – Aneta Siwek
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 23
pok. nr 6

Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Barbara Ociepa
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 23
pok. nr 6

Stanowisko ds. Stanowisko ds. windykacji należności – Antonina Kuś
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 23
pok. nr 6

Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowania odpadami - Barbara Gierasińska
e-mail: odpady-ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 26
pok. nr 3


Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw płacowych – Monika Nieszporek
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 34
pok. nr 5

Kasjer – Beata Kitala
e-mail: kasa@redziny.pl
tel. wew. 33
pok. nr 9

 


Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji, Funduszy zewnętrznych i oświaty


Kierownik Referatu – Agnieszka Olszewska
e-mail: kierownikofi@redziny.pl ; oswiata@redziny.pl
tel. wew. 29
pok. nr 10

Stanowisko ds. inwestycji – Jacek Jaśkiewicz
e-mail: inwestycje@redziny.pl
tel. wew. 24
pok. nr 11

Stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych -
e-mail:
tel. wew. 29
pok. nr 10

 


Referat ds. obywatelskich


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Moroń-Mielczarek
e-mail: usc@redziny.pl
tel. wew. 28
pok. nr 4


Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Agnieszka Olszewska
e-mail: kierownikofi@redziny.pl ; oswiata@redziny.pl
tel. wew. 29
pok. nr 10

Stanowisko ds. obywatelskich – Marta Wygaś
e-mail: ewidencja@redziny.pl
tel. wew. 21
pok. nr 2
 
 

 


 
Informatyk – Kamil Ślęzak
e-mail: informatyk@redziny.pl
tel. wew. 24
pok. nr 11
 

 

 • image_news_755.png
 • 525d3902d6f5e.jpg
 • 525d397705fc7.jpg
 • sekap1_.jpg
 • indeks.jpg
 • 55ae6ef1d5b40.jpg
 • 55b0c153dba54.jpg
 • 55b74f3613dd6.JPG
 • 55d706317124f.jpg
 • 560a50351ad8d.jpg
 • 56406c08c327e.jpg
 • 5652e0e1b058c.jpg
 • 56627725ae949.jpg
Masz pytania?
Zadzwoń:
Tel./fax
(034) 3279-014
(034) 3279-085
(034) 3279-441
(034) 3669-192