• 2.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 525cfd2958dd3.jpg
 • 525cfd5cdb5fa.jpg

Kultura - gminny ośrodek kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach 

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach istnieje od 1 sierpnia 1997 roku. Głównym jego zadaniem jest: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalno - oświatowych; upowszechnianie dóbr kultury mieszkańcom gminy; przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury; inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną; organizacją imprez kulturalnych dla społeczeństwa gminy Rędziny; organizowanie konkursów, spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, kiermaszy; prowadzenie impresariatu artystycznego; organizowanie festynów, zabaw, wycieczek, rajdów i obozów; prowadzenie działalności wydawniczej; gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie materiałów bibliotecznych; redagowanie i wydawanie gazety gminnej; prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej; popularyzacja książek i czytelnictwa. 
GOK specjalizuje się w organizowaniu konkursów dla młodzieży i dzieci, sesji naukowych, prelekcji. Konkursy są zazwyczaj o charakterze lokalnym, gminnym - polegają na rywalizacji międzyszkolnej turnieje: recytatorskie, wiedzy historycznej, muzyczne, plastyczne, pisarskie. Oprócz konkursów GOK prowadzi stałą działalność zajęciową: plastyczne, taneczne, kulinarne, informatyczne, modelarskie, sportowe: aerobik i typowe zajęcia świetlicowe.


Zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury

Gra na instrumentach – gitara i keybord

Sekcja teatralna

Projekcje filmowe

Studio piosenki
Joga
Taniec nowoczesny i towarzyski
Zajęcia koła plastycznego 
Aerobik
Karate
Zajęcia robótek ręcznych

Filia GOK - u. Marianka Rędzińska 

Marianka Rędzińska

Od kwietnia 2001 w Mariance Rędzińskiej działa filia Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach. Zajęcia odbywają się codziennie. Dzieci i młodzież w każdym wieku mogą tutaj zagrać w tenisa stołowego, obejrzeć film. Filia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt elektroniczny zakupiony z projektu unijnego z programu obszarów wiejskich. Wszyscy korzystający mogą posurfować po internecie, zdobyć wiedzę, zagrać.

Ciepłe dni to okazja do gry w piłkę na boisku przylegającym do Gminnego Ośrodka Kultury. W każdy czwartek odbywają się zajęcia plastyczne, na które zapraszamy wszystkich chętnych zarówno "prawie" jak i "bardziej" dorosłych. Czego możemy spodziewać się po spotkaniach poza zabawą kredkami i farbami, wycinankami i montowaniem form przestrzennych? Przewidziane jest studium rysunku postaci i martwej natury, podstawy malarstwa: pastele, tempera, akryl.

Działalność świetlicy na Mariance wzbudza zainteresowanie, ma ona już stałych bywalców - ok. 20 -30-osobowa grupę.

W naszej filii działa grupa „Rozbitek”, która chętnie przygarnie każdego na zajęcia do modelarni, która rozwija pasję z zakresu sklejania modeli, ale też wzbogaca wiedzę na tematy techniczne i historyczne.

Rudniki

Od maja 2014 r. działa filia GOK-u w Rudnikach. Zajęcia świetlicowe odbywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałek , środa, czwartek), można skorzystać z komputera, zagrać na x-boksie, pobawić się symulatorem. Odbywają się także zajęcia nauki gry na instrumencie – w piątki.Przy GOK - u działa zespół: 

Zespół Śpiewczy "Kościelanki" z Kościelca 
Repertuar Zespołu Śpiewaczego z Kościelca stanowią starodawne, bo sprzed ponad 200 lat, pieśni ludowe. Zespół wyspecjalizował się w tego typu repertuarze. Jest on bardzo bogaty, obejmuje przyśpiewki na każdą okazję - od narodzin po ślub. Repertuar, choć nieograniczony można usłyszeć jedynie przy okazji festynów i przeglądów. Dotyczy to także pieśni obrzędowych towarzyszących niegdyś takim uroczystościom jak dożynki, oczepiny. Wesela bywały także najlepszą okazją do biesiadowania i wesołego przyśpiewywania. Jeszcze kilka lat temu można było je usłyszeć na przyjęciach. Wciąż żywe, bo przekazywane z dziada pradziada, zachowały się w niezmienionej formie. Pozostały wierne w warstwie tekstu i melodii śpiewom przodków. Panie z Kółka Śpiewaczego w Kościelcu doskonale znają zasłyszane dawne melodie, swe oryginalne folklorystyczne pieśni ludowe wykonują bez instrumentów. Uwagę, poza repertuarem, zwracają stroje. Śpiewaczki z Koś cielca występują w oryginalnych strojach ludowych regionu wieluńsko-częstochowsko-kieleckiego.
Dla naszego obszaru charakterystyczna jest tkanina pasiasta. Dominuje czerwień przetkana drobnymi symetrycznymi paseczkami w kolorze czarnym, niebieskim i zielonym. Panie ubrane są w zapaski, plisowane spódnice- zapaski ozdobione naszyciami z trzech tasiemek, czarne gorsety, białe bluzki, fartuch również z zapaski. Budzące podziw stroje ostały się po przodkach, niektóre noszą na sobie piętno czasu. Część, jeśli tylko można, panie same wyszywają, haftują.
Zespół kultywuje tradycje ludowe reprezentując od lat gminę Rędziny na dożynkach powiatowych i wojewódzkich. Panie przygotowują co roku na te uroczystości wieniec dożynkowy, który wielokrotnie był nagradzany. 

Do końca grudnia 2014 roku przy GOK-u funkcjonował równnież zespół Jarzębina

Zespół Jarzębin

Zespół powstał w 1999 r. z członków Związku Emerytów i Rencistów w Rędzinach. Specjalizował się w pieśniach biesiadnych. Miał jednak w swoim repertuarze również pieśni patriotyczne oraz religijne. Pierwsze swe kroki grupa stawiała na scenach naszej gminy: festynach i imprezach okolicznościowych. Zespół Jarzębiny prowadziła p. Kazimiera Rospondek.

 • image_news_755.png
 • 525d3902d6f5e.jpg
 • 525d397705fc7.jpg
 • sekap1_.jpg
 • indeks.jpg
 • 55ae6ef1d5b40.jpg
 • 55b0c153dba54.jpg
 • 55b74f3613dd6.JPG
 • 55d706317124f.jpg
 • 560a50351ad8d.jpg
 • 56406c08c327e.jpg
 • 5652e0e1b058c.jpg
 • 56627725ae949.jpg
Masz pytania?
Zadzwoń:
Tel./fax
(034) 3279-014
(034) 3279-085
(034) 3279-441
(034) 3669-192