• 2.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 525cfd2958dd3.jpg
 • 525cfd5cdb5fa.jpg

XXX sesja Rady Gminy Rędziny

[20.10.2016]

Napisane przez admin w Bez kategorii | brak komentarzy

      Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 27 października 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:    

I. Część porządkowo -wstępna:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór sekretarza obrad.
3.    Sprawozdanie Wójta z okresu od ostatniej sesji.
4.    Przyjęcie interpelacji radnych.
5.    Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.    Zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2016 rok.
2.    Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016-2021.
3.    Udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży.
4.    Wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
5.    Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
6.    Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego Lotnik w Kościelcu ul. Wolności 93”.
7.    Sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu i opłaty manipulacyjnej.
8.    Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rędziny.
9.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny.
10.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin.
11.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska.


III . Informacje i zapytania
1.    Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.    Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Rędziny.

 • image_news_755.png
 • 525d3902d6f5e.jpg
 • 525d397705fc7.jpg
 • sekap1_.jpg
 • indeks.jpg
 • 55ae6ef1d5b40.jpg
 • 55b0c153dba54.jpg
 • 55b74f3613dd6.JPG
 • 55d706317124f.jpg
 • 560a50351ad8d.jpg
 • 56406c08c327e.jpg
 • 5652e0e1b058c.jpg
 • 56627725ae949.jpg
Masz pytania?
Zadzwoń:
Tel./fax
(034) 3279-014
(034) 3279-085
(034) 3279-441
(034) 3669-192